Home За компанията Дейности Сфери на дейност
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

ВАЖНО!!!

The Online-Mentor-IO1-Curricula-Bulgarian language is available for download by interested parties.

 

Резултатът IO1 - Учебна програма на смесения курс за обучение по метроство и кариерно ориентиране на български език можете да намерите на адрес:

 

 

Прочетете още...


Сфери на дейност

Балканплан ООД притежава организационен, финансов, инфраструктурен и човешки капацитет, за да посрещне и отговори на всички изисквания и предизвикателства в рамките на публични и частни проекти от почти всякакъв вид и обхват. Фирмата предлага услуги в следните области:

 

 

 

  • Информационни и комуникационни системи и технологии
  • Консултантски услуги и насоки за развитие относно програми и инициативи към ЕС в областта на информационните и комуникационни технологии, образованието, международните отношения и регионалното развитие
  • Управленско консултиране- консултиране на висшия мениджмънт в частния сектор, правителството и местните власти
  • Независими проекти- планиране на проекти, координация, изпълнение, контрол на качеството и оценка
  • Инженерни консултации - инженерни проучвания, технически проучвания и анализи, техническа помощ и мониторинг
  • Бизнес консултации- с основен фокус върху малките и средни предприятия: интернационализация на операциите, разширяване и интеграция, развитие на бизнеса, оценка на качеството на дейностите и сертифициране.
 
, Powered by Joomla!