Home Завършени проекти
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Past projects
Online Mentor

Проектът Online MENTOR ще улесни намирането на работа и прехода на младежи на възраст над 18 години от младежка към зряла възраст, ще повиши квалификациите им и предприемаческите им умения. Създаване на умения за наставничество и професионално ориентиране курсът на обучение ще предостави на младежките обучители, младежките работници, наставниците и учителите възможността да развият модел за споделяне на знания и съвети, за да помогнат на младежите над 18 години, студентите, доброволците, стажантите и младите хора да работят професионално средства за актуална иновативна и привлекателна учебна програма и методология на ИКТ за медицински сестри, социални работници и учители.

Повече за проекта може да намерите на неговата страница: http://onlinementor.eu/

 

PDF версия на брошурата на проекта на български можете да намерите тук.

 
SkillsUp

Skilling Up Educators for Today‘s and Tomorrow Labor Market

The knowledge, skills and attitudes of each of Europe‘s 6 million teachers are of great importance. The quality of their teaching has a direct effect upon learner‘s attainment. The demands made on educators/teachers, which is our target group, are increasing and changing. They are called on to play a key role in modernizing education. To do that, they need to develop their own knowledge and skills.


The project will create and propose:

 • Open Multilingual collaborative platform with Digital and Soft skills courses consisting of 6 modules each for study in English, Lithuanian, French, Greek, Swedish, Bulgarian for 60 hours.
 • A set of lesson scenarios or lesson plans compiled in e-book (50 lesson samples).
 • Innovative informal training program for professional development of elderly educators, applicable at European level.
 • State of the Art Report about informal digital and soft skills training for educators in partner countries.
 • 1 short-term staff training in soft skills (total 15 persons).
 • 1 multiplier event in partner countries (total 5 events & 120 participants).
 • 1 international pilot training in soft skills (15 participants).
 • 4 national pilot trainings in soft skills (20 participants each; total 80 participants).
 • 1 international pilot training in digital skills (30 participants).
 • 5 national pilot trainings in digital skills (20 participants each; total 100 participants).

More about the project you can find at its webpage: https://skillsup4educator.eu

 
Описание на проекта

WBTT for HS logo LLP programme

 

 

 

 

 

 

 

Web-based Training Tools for Health and Safety (WBTTH&S) е двугодишен проект по програмата "Учене през целия живот" и секторната програма "Леонардо да Винчи" - дейност "Трансфер на иновации". Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Партньорите, включени в проекта са: Испанският работнически кооператив Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), координатор на прокета; семейната асоциация Associação Nacional para a Acção Familiar (ANJAF) и неправителствената организация за развитие Associação Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional (APSHSTDC) от Португалия; кооперативите Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue (Inforcoop) и медийната организация  Oltremodo, от Италия; българската организация за образование и обучение Balkanplan; и Group For European Integration (GIE) от Румъния.

Проектът е финансиран от Европейската Комисия и ще бъде завършен през септември 2015. Проектът включва: изследователски етап, развитие на обучителните материали, които ще бъдат достъпни онлайн, оценка на материалите и в по-късна фаза- трансфер на иновации в сектора на услугите чрез Европейския съюз.

Повечето от партньорите вече са участвали в миналогодишния успешен проект със сходни цели в сферата на поддържането  хигиената в офиси и институции.

Според европейските данни, средната стойност на инциденти в социалния сектор, на работници като домашни помощници и асистенти на възрастни и болни хора е 34% по-висок от колкото средните стойности за съюза в други области.

Основните цели на проекта са:

 

 • Европейско проучване на рисковете в сектора на социалните услуги
 • Създаване на онлайн обучителни материали за безопастни и здравословни условия на труд
 • Оценка на обучителните материали
 • Трансфер на иновации между различни организации от сектора на социалните услуги в Европейския Съюз

Онлайнт обучителните материали включват осем видео материала и въвеждащо видео и представят основните рискове на работното място за хора от сектора, занимаващ се с предоставяне на социални услуги. Представени са полезни препоръки и съвети за безопасни и здравословни условия на труд.

Интернет страницата на проекта е: http://www.wbtths.com/

Балканплан ЕООД е разработил онлайн платформа с обучителни видео материали на български език, която можете да видите на http://hs-wbtt.balkanplan-bg.eu/

 

 

 
Memorandum of Understanig

The Memorandum of Understanding can be provided if requested by sending email to BDA with details on purpose and detailed description of organization/person asking it.

 
Споразумение за сътрудничество

Споразумението за сътрудничество може да бъде предоставено при поискване чрез емейл до БАР с детайли за целта на искането, както и данни за лицето/организацията, която го иска.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 1 от 4
, Powered by Joomla!