Home News 22.12.2014
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

IMPORTANT!!!

The 4th newsletter for the project ONLINE MENTOR (2017-3-RO01-KA205-047183) is available for download by all interested parties.

The file can be downloaded from here.

 22.12.2014
Written by Administrator   

Организации от пет държави анализират големия брой инциденти в сектора на социалните услуги

Анализът бе представен по време на втората среща по Европейския проект, развиващ обучителни материали за безопасни и здравословни условия на труд на работното място в сферата на социалните грижи. Средната стойност на инцидентите в тази сфера е 34% по-висок, от колкото в други сфери.

„Според европейските данни, средната стойност на инциденти в социалния сектор, на работници като домашни помощници и асистенти на възрастни и болни хора е 34% по-висок от колкото средните стойности за съюза в други области“.

Това е първото заключение от проведеното изследване по европейския проект Web based training tools for health and safety  (WBTTHS*); проект, ръководен от пет организации от страни-членки на Европейския съюз (Испания, Италия, Португалия, Румъния и България),  за да създадат група от методи за обучение (с видео материали и курсове), да представят безопасността и здравословн модел на работното място за социални предприятия, избягвайки инциденти на работното място и др.

Организациите, свързани с проекта са: Испанският работнически кооператив, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA); семейната асоциация Associação Nacional para a Acção Familiar (ANJAF) и неправителствената организация за развитие Associação Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional (APSHSTDC) от Португалия; кооперативите Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue (Inforcoop) и медийната организация  Oltremodo, от Италия; българската фирма за образование и обучение Balkanplan;and the Group For European Integration (GIE) от Румъния.

По време на втората от петте срещи по проекта, проведена в Питещи (Румъния) , APSHSTDC  представят първия вариант на проучване, направено за да обособи нуждите от безопасна и здравословна среда в сектора на социалните услуги (особено на услугите за възрастни и несамостоятелни хора в специализирани центрове и домовете им). Това проучване ще служи като главен източник на информация за направата на интернет моделите.

Основните рискови фактори в тази сфера, сходни във всички страни са свързани с излагането на химикали,  биологични средства (инфекциозно-заразни болести),психологично-социални рискове (насилие, тормоз и особено стрес на работното място); физически рискове, механични и рискове от електричество ( оборудване, транспорт, подхлъзвания, спъвания и падания), рискове, свързани със стойката (ергономичност), и мускулно скелетни травми.

По време на срещата, режисьорите на видеото от  Oltremodo  представиха първата версия на първите кадри от видео материалите, който ще бъдат разработени по време на проекта.

През втория ден на срещата италианската организация Inforcoop  представи експерименталния модел (презентация на профила на компаниите, дефиниция на националните работни групи, планираните дейности), които ще бъдат направени, за да отчетът отговора от публиката.

На последно място, за заключение на срещата, директорът на COCETA, Палоа Аройо, акцентира върху нуждите на хората, работещи в сферата на услугите и грижите, както у дома, така и в лечебно заведение. Тя акцентира върху нуждата да се представят методи за добри практики за предотвратяване на инциденти на работното място, особено за жените, които представляват най-големия дял от наранени работници в този икономически сектор.

Следващите срещи за дискусия и анализ на процесите в проекта ще се състоят в Италия, Португалия и България. Ще бъдат изготвени презентации във всяка една от държавите и финална презентация в Испания.

-----------------------------------------------------------------------------------

* Този проект (номер 2013-1-ES1-LEO05-66909) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този документ отразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.

 
, Powered by Joomla!