Home News 20.05.2015
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

IMPORTANT!!!

The 4th newsletter for the project ONLINE MENTOR (2017-3-RO01-KA205-047183) is available for download by all interested parties.

The file can be downloaded from here.

 20.05.2015

Международната организация на труда в Португалия представи и приветства проекта, свързан с здравословните и безопасни условия на труд в сектора на социалните услуги

 

Директорът на Международната организация по труда (МОТ) в Португалия, Мафалда Трончо, представи и откри проекта „Инструменти за безопасни и здравословни условия на труд на работното място за организации, в сферата на социалните услуги” (WBTTH&S), чиято работна среща се проведе в седалището на МОТ в Лисабон.

„За МОТ е удоволствие днес, в нашата сграда, да се състои среща като тази, на която ще се разискват въпроси от изключителна важност, особено за работещите жени“ заяви Трончо. „ Жените и особено мигрантите, които работят в тази среда, често се намират в условия на риск. Трябва да помогнем за предотвратяването на бъдещи инциденти“. Директорът на Испанската конфедерация на работните кооперативи (COCETA), Палома Аройо, подчерта „нуждата от напредък в изработването на материали за превенция на работния риск в този сектор….. За това в този проект ние ще анализираме всички възможности, които до сега почти не са били изследвани, за да постигнем поставените цели“.

 

Според представената информация в първия изследователски проект, процентът произшествия в този сектор, особено при работата в домашни условия или помощта на възрастни и болни хора, е с 34% по-висока от средната за ЕС по отношение на другите икономически сектори.

Проектът е финансиран от Европейската Комисия, посредством секторната програма Леонардо Да Винчи и цели да предостави инструменти и интерактивни курсове за предотвратяване на риска в сферата на сектора за социални грижи.

От началото на проекта, който ще приключи със среща в Мадрид през есента, като добавка към международното изследване, ще бъдат разработени 7 видео материала и един пилотен формат. Също така ще бъде достъпна и интернет страница, предоставяща информация за предотвратяването на инциденти на работното място.

В края на проекта се очаква да бъде осъществено обучение за трансфер на иновации в сектора за социални услуги и грижи за хората от Европейския съюз.

Организации от пет държави: Испания, Италия, Португалия, Румъния и България са част от проекта, озаглавен WBTTH&S (акроним на английски).

Включените организации са следните: Испанският работнически кооператив Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA); семейната асоциация Associação Nacional para a Acção Familiar (ANJAF) и неправителствената организация за развитие Associação Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional (APSHSTDC) от Португалия; кооперативът  Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue (Inforcoop) и медийната организация Oltremodo, от Италия; организацията за обучение и образование от България Balkanplan; и Група за европейска интеграция (GIE) от Румъния.

 

Проектът (номер 2013-1-ES1-LEO05-66909)е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия.

Тази информация изразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за употребата на информацията, която съдържа.

-----------------------------------------------------------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този документ отразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.

 
, Powered by Joomla!