Home News Покана за семинар на тема: "Емоционална грамотност за учители и обучители"
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

IMPORTANT!!!

The 4th newsletter for the project ONLINE MENTOR (2017-3-RO01-KA205-047183) is available for download by all interested parties.

The file can be downloaded from here.

 Покана за семинар на тема: "Емоционална грамотност за учители и обучители"

   На 24 и 24 февруари 2012 г. в гр. София ще се проведе семинар на тема „Емоционална грамотност за учители и обучители“.  Семинарът се провежда в рамките на международен проект, съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Учене през целия живот“, с участието на организации от Великобритания, Португалия, Полша, Кипър, Чехия, Малта и България (www.el4vet.eu).

   На семинара чрез теоретични презентации, съчетани с интерактивни методи – демонстрации и  ролеви игри, ще бъдат представени иновативната методология и продуктите, разработени от колежа от Великобритания -  City of Wolverhampton College (http://www.wolvcoll.ac.uk), насочени към повишаване на емоционалната грамотност на учителите и обучителите.

 

   Продуктите, разработени от колежа от Великобритания -  City of Wolverhampton College, са преведени на български език и са преминали процес на адаптация към социалния и културен контекст в България. Те ще бъдат предоставени на участниците в семинара безплатно.

 

   Семинарът е насочен към професионалисти от сферата на образованието и неформалното обучение, които желаят да разширят познанията си и да развият уменията си в областта на емоционалната грамотност и нейното практическо приложение в техния професионален живот.

Лектори на семинара ще бъдат психолози консултанти в областта на клиничната и организационната психология от Нов Български Университет.

 

   Семинарът е напълно безплатен.

 

   Местата са ограничени, като записването е според реда на регистрация.

 

   Повече информация, както и форма за регистрация можете да получите на:

 

   Телефон за контакт: 02-495-8544

 

   E-mail за контакт: info@balkanplan-bg.eu

 
, Powered by Joomla!