Home Новини 16.08.2012
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

ВАЖНО!!!

The 4th newsletter for the project ONLINE MENTOR (2017-3-RO01-KA205-047183) is available for download by all interested parties.

The file can be downloaded from here.

 16.08.2012
Наскоро бе подготвен и предоставен доклада по проекта “Педагогически и андрагогически компетенции за професионални обучители и учители” от партньора по проекта BALKANplan ООД.

 

Докладът включва анализ на професионалните умения на учителите и обучителите в България, както и информация за това от какви допълнителни обучения те се нуждаят, за да развият своите преподавателски практики. Заключенията в края на доклада се отнасят до:

  • онези лични и професионални компетенции, които участниците (преподаватели и обучители) възприемат като най-важни;
  • най-слабo развитите компетенции на обучителите спрямо мнението на учениците;
  • области за усъвършенстване и професионално развитие;
  • нагласи и чувства на обучителите по отношение на техните компетенции.

Анализът на нуждите на обучителите по проекта PACTT по-ясно очертава целите на проекта и съответно тяхното реализиране. Добре структурираният доклад осигурява успешното изпълнение на проекта.

 
, Powered by Joomla!