Home Новини 20.07.2014
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

ВАЖНО!!!

The 4th newsletter for the project ONLINE MENTOR (2017-3-RO01-KA205-047183) is available for download by all interested parties.

The file can be downloaded from here.

 20.07.2014

Стартира нов европейски проект  за обучителни материали по безопасни и здравословни условия на труд в сферата на социалните услуги

Организация, сформирана от четири страни-членки на Европейския съюз (Испания, Италия, Португалия, Румъния и България) отбелязва първата среща по обширен и амбициозен проект за разработването на група от обучителни материали (включващи кратки видео материали и курсове) за безопасни и здравословни условия на труд в сферата на социалните услуги.

Организациите, свързани с проекта са: Испанският работнически кооператив Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA); семейната асоциация Associação Nacional para a Acção Familiar (ANJAF) и неправителствената организация за развитие Associação Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional (APSHSTDC) от Португалия; кооперативите Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue (Inforcoop) и медийната организация  Oltremodo, от Италия; българската организация за образование и обучение Balkanplan; и Group For European Integration (GIE) от Румъния.

 

 

Проектът е финансиран от Европейската Комисия и ще бъде завършен през септември 2015. Проектът включва: изследователски етап, развитие на обучителните материали, които ще бъдат достъпни онлайн, оценка на материалите и в по-късна фаза- трансфер на иновации в сектора на услугите чрез Европейския съюз.

Повечето от партньорите вече са участвали в миналогодишния успешен проект със сходни цели в сферата на поддържането  хигиената в офиси и институции.

Първа среща

Първата от петте  срещи, които ще бъдат част от проекта, бе проведена в Мадрид на 30 и 31 Януари 2014 с четиринайсет участника, представящи включените организации. По време на двата работни дни по срещата, те дискутираха, анализираха и одобриха плана за действие, организационната таблица, планът за комуникация, и най-важното- методите, които искат да разработят- гръбнакът на проекта .

Проектът се организира посредством работни пакети с повече от една отговорности. Първият от работните пакети е представен от APSHSTDC, който през следващите месеци трябва да проведе изследване, за да обособи по-добре нуждите от здравословни и безопасни условия на труд в сферата на социалните услуги (особено тези услуги, които биват доставяни на възрастни или несамостоятелни хора в специализирани центрове или в собствените им домове).

През 2014 и 2015 всяка една от партньорските организации ще бъде домакин на среща, за да дискутира, представи и анализира всеки работен пакет по проекта. Проектът ще завърши с грандиозно събитие за разпространение в Мадрид.

___________________________________

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този документ отразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.

 
, Powered by Joomla!