16.04.2015 Печат
Автор: Administrator   
Четвъртък, 16 Април 2015г. 09:09ч.

COCETA стартира пилотното видео за предотвратяване на професионалните рискове в полагането на социални грижи

 

Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) стартира пилотните видео материали  за  Превенция на професионалните рискове в подпомагане на населението.  Тези видео материали са едни от методите , създадени като част от “ Европейски проект за обучителни материали за здравословни и безопасни условия на труд в социалната сфера“ (WBTT H&S).

В този проект, воден от COCETA, участват и организации от пет държави от Европейския съюз (Испания, Италия, Румъния и България). Заедно, те целят да въведат серия от обучителни материали, за да представят безопасността в сектора на грижите.

Можете да видите  презентациите на видеото тук. Колкото до останалите клипове, които ще дойдат след с образователното помагало, те са създадени за лица, които помагат на възрастни или други лица, нуждаещи се от помощ у дома или в специализиран център.

Както бе потвърдено в предишните изследвания, хората, работещи в  социалната сфера  имат 34 % повече регистрирани инциденти в сравнение с работниците от останалите индустрии.

Видео материалите

В самите видео материали актьори, представящи реални ситуации при полагането на грижи, дават престава за това как ще изглеждат и останалите материали.

Ще бъде предоставена и видео информация относно основните рискове при излагането на химически или биологични опасности(свързани с инфекциозни и заразни болести), психологично-социални рискове (насилие, тормоз и особено стрес на работното място); физически рискове, битови и рискове от електричество ( оборудване, транспорт, подхлъзвания, спъвания и падания), рискове, свързани със стойката (ергономичност), и мускулно скелетни травми.

След техния запис, обучителните материали имат  пространство за въпроси и отговори. Всички видео материали ще бъдат достъпни в края на проекта на определена интернет страница, където могат да бъдат намерени тези и други материали за превенция на риска.

Проектът е част от нова комбинация от обучителни модели, посредством видео материали и реални ситуации. С остроумни изображения и непринуден език материалът е по-лесно усвоим.

Партньорските организации в проекта са Associação Nacional para a Acção Familiar (ANJAF) и Associação Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional (APSHSTDC) от Португалия; Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue (Inforcoop) и организацията, отговаряща за видео материалите  Oltremodo, от Италия; образователната организация от България Balkanplan; иe Group For European Integration (GIE) от Румъния.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този документ отразява единствено възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.