14.10.2011 Печат

Емоционална грамотност за професионално образование и обучение

Проектът EL4VET се провежда по програма „Учене през целия живот - Леонардо Да Винчи - Трансфер на иновации”.   Продължителността на проекта е две години от 2010 до 2012 година.   Партньори, работещи заедно по проекта, са България, Португалия, Кипър, Чехия и Полша, а координатор е “City of Wolverhampton College”, UK.


Терминът “емоционална грамотност” произлиза от идеята за емоционалната интелигентност на човека. Тази концепция се споменава за първи път през 1989 година и от тогава е претърпяла много метаморфози. Да бъдем емоционално интелигентни означава да наблюдаваме собствените си емоции и тези на другите, да ги различаваме и да използваме получената информация за управление на своите мисли и действия т.е. да имаме себеосъзнатост, саморегулация, мотивация, емпатия и социални умения.

 

Да бъдем емоционално грамотни, означава да задълбочим тези умения като:

 

- Не само  разбираме нашите чувства, но и    знаем колко силни са те и защо ги имаме;

 

- Ние сме способни да разпознаваме по един добронамерен начин емоциите на другите, тяхната сила и причини;

 

- Развиваме способността си да решаваме правилно, кои емоции да изразим и кои не, с цел да подобрим нашия живот и този на хората около нас.

 

- Клод Щайнър, създателят на термина емоционална грамотност твърди, че обичта трябва да е определяща, напътстваща емоция в човешките отношения

 

 

 


Цели

Основната цел на проекта EL4VET е да се увеличи емоционалната грамотност на учители и преподаватели, работещи в областта на професионалното обучение и образование в Европа и да им помогне да бъдат по-добри в създаването на взаимоотношения и общуване с техните студенти, стажанти или колеги.   С помощта на ЕГ учителите и обучителите ще могат да управляват поведенческите проблеми, на техните ученици в класната стая, да ги мотивират и да използват меки умения и компетенции, за да запази включеността им в учебния процес.

Резултати

Резултатите ще включват:

- Адаптиране и трансфер на информация чрез работни срещи и семинари в шест европейски страни, насочени към повишаване на емоционалната грамотност на учители и преподаватели, работещи в областта на професионалното обучение и образование.

- Създаване на уеб сайт, който ще демонстрира успехите и новата информация в областта на учителската професия в Европа.

- Разпространение на инструмента, насочен към учители и обучители в областта на професионалното обучение и образование в други европейски страни.

Работна среща в България

Семинарът бе воден от специалистите д-р Ричард Мейджърс и Роб Ларкин, и се проведе на 9 и 10 юни 2011 г.

Дневният ред на семинара включваше: запознаване с фасилитаторите (д-р Ричард  Мейджърс / г-н Роб Ларкин); Въведение в проект на ЕС; Запознаване с групата; Въведение в емоционална грамотност;  Представяне на Емоционална грамотност; Въведение към продукта 1 & 2 (полу-структурирани интервюта (въпросника TEC , Въведение към 11-те ключови качества); Упражнение по чувства и поведение водено от Роб Ларкин; Въведение към продукти 3 (TELS (Teachers Emotional Literacy Scale)); Въвеждане на продукта 4 ((The ELRIT (Emotional Literacy Reflective Interactive Tool)).

Всички 15 участника дойдоха от различни институции в областта на професионалното обучение и преподаване, и те имаха чудесна възможност да се запознаят с емоционална грамотност, как тя може да се използва в областта, какви са нейните приложения, положителни резултати и разработени инструменти (“The Teacher Empathy/Emotional Literacy Training Curriculum” or TEC; “Teacher Emotional Literacy Scale” or TELS; Emotional Literacy Toolkit).

 

Опита на участниците бе разнообразен и концентриран в образователния сектор: CI България "ООД”, 60k България" ООД, Университет за национално и световно стопанство, Международен Колеж, Aсоциация Самаряни, Езиков център"Busy", Фондация "Мария Кюри", 127 гимназия "Иван Николаевич Денкоглу", Военната академия" ​​Г. С. Раковски"и Министерство на образованието.

До края на семинара, 15 участника (учители, треньори, мениджъри) в областта на образованието, участваха в кръгла маса с цел да дискутират полезността, значението и разпространението на емоционална грамотност, методология и инструменти.